Generalforsamling (03.03.2022)

Dagsorden

Generalforsamling i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, torsdag d.03. marts 2022 kl. 19.00-22.00

Bestyrelsen anbefaler Søren Kjærsgaard som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (Regnskabs-oversigt-2021-22)
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er sammensat således:

Henni Starup (modtager genvalg)

Nina Villadsen (modtager genvalg)

Alice Nøhr (modtager genvalg)

Søren Valentin Christensen (ikke på valg) 

Niels Vous (ikke på valg) 

Ditte Højerslev Olin (trådt ud af bestyrelsen) 

Aksel Møller Petersen (ikke på valg)

Philip Astley (ikke på valg) 

På valg som revisor/revisor suppleant er :

Jytte Christiansen (modtager genvalg)
(Ingen suppleant er valgt ind 2021, derfor er Jytte på valg igen i år)

 

Referat

Vi var fremmødt ca. 25 personer i beboerhuset til årets Generalforsamling, første punkt var valget af Søren Kjærsgaard som blev anbefalet og valgt som dirigent, Søren takkede for valget.

Søren Kjærsgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 1) Formandens beretning

Der henvises til: Formandens beretning (03.03.2022) – Tranekær Sogns Beboerforening (tranekaerbeboerforening.dk)

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Kasseren var sygemeldt, Søren V. fremlagde det udsendte regnskab med to kommentarer.

 1. Vi vurderede beløbet vedr. Ejendomsskat en taste fejl i specifikationen – denne post fremstår meget lav til kun årligt Dkr. 16,-
    1. a/ SVAR FRA KASSERER: Beløbet vedr. skadedyrsbekæmpelse, hvilket opkræves som ejendomsskat, foreningen er fritaget for yderligere beskatning af ejendom.
 2. Ét medlem havde problemer med, at åbne regnskabs ‘pdf fil’ på hjemmesiden. Den kan skyldes lokal ‘pop-up blocker’. Vi testede genvejen direkte på mødet og genvejen fungerede som forventet. 

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdt på Dkr. 175,-

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant

Den samlede bestyrelse er:

 • Søren Valentin Christensen
 • Aksel Møller Petersen
 • Philip Astley
 • Niels Vous
 • Henni Starup
 • Alice Nøhr
 • Bo Nissen

Revisor/revisor suppleant er :

 • Jytte Christiansen

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad. 6) Eventuelt

X

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der var varm kaffe/te, vand og øl efter mødet, god stemning og følelsen af opbakning er en stor motiverer til bestyrelsesarbejdet det kommende år.

REFERENT

Søren Valentin Christensen (SVC)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *