Generalforsamling (00.00.2021)

Dagsorden

Generalforsamling i Beboerhuset Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, Xxxsdag d.00. Xxxx 2021 kl. 19.00-22.00

Bestyrelsen anbefaler Xx Xxxx som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (Regnskabs-oversigt-2020-samt-2019-tal)
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er sammensat således:

Søren Valentin Christensen (modtager genvalg)

Birgit Lund ((modtager ikke genvalg)).

Aksel Møller Petersen (modtager genvalg)

Henni Starup (er ikke på valg)

Alice Nøhr (er ikke på valg)

Nina Villadsen (er ikke på valg)

På valg som revisor/revisor suppleant er :

Jytte Christiansen (modtager genvalg)
(Ingen suppleant er valgt ind 2020, derfor er Jytte på valg igen i år)


 

Referat

Xx Xxxx blev valgt som dirigent og takkede for valget.

Xxx konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 1) Formandens beretning

Der henvises til https://www.tranekaerbeboerforening.dk/formandens-beretning

 

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Kassereren fremlage det udsendte regnskab.

X

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdt på kr. 175.

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant

Den samlede bestyrelse er:

 • Xxx
 • Xxx
 • Xxx
 • Henni Starup
 • Alice Nøhr
 • Nina Villadsen

Revisor/revisor suppleant er :

 • Jytte Christiansen

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad. 6) Eventuelt

X

Dirigenten takkede for god ro og orden.

X

REFERENT

Xx Xxxx (XX)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *