Generalforsamling (22.05.2021)

Dagsorden

Generalforsamling i på Sportspladsen, 5953 Tranekær, lørdag d.22. maj 2021 kl. 13.00-15.00

Bestyrelsen anbefaler Søren Kjærsgaard som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (Regnskabs-oversigt-2020-samt-2019-tal)
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er sammensat således:

Søren Valentin Christensen (modtager genvalg)

Birgit Lund ((modtager ikke genvalg)).

Aksel Møller Petersen (modtager genvalg)

Henni Starup (er ikke på valg)

Alice Nøhr (er ikke på valg)

Nina Villadsen (er ikke på valg)

På valg som revisor/revisor suppleant er :

Jytte Christiansen (modtager genvalg)
(Ingen suppleant er valgt ind 2020, derfor er Jytte på valg igen i år)


 

Referat

Vi var fremmødt ca. 25 personer på sportspladsen, i silende regnvejr startede vi årets Generalforsamling med første punkt hvor Søren Kjærsgaard blev valgt som dirigent og takkede for valget.

Søren Kjærsgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 1) Formandens beretning

Der henvises til https://www.tranekaerbeboerforening.dk/formandens-beretning

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Kassereren fremlage det udsendte regnskab samt takkede for de gode 8 års arbejde i bestyrelsen. Birgit har betydet meget for foreningen og hun modtag større bifald fra forsamlingen.

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdt på kr. 175. Det blev kommenteret at kontingentet synes billigt, dog måske rimeligt når en husstand er mere end én person.

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. Niels Peter bad om ordet, samt fremlagde at han havde fremsendt et forslag. Det er emner som jf. Formandens beretning allerede er taget til efterretning, vedr. internet samt trafik. Fremlæggelsen var som sådan ikke et forslag, mere en beretning og ildsjæl arbejde og status. Det blev værdsat af forsamlingen.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant

Den samlede bestyrelse er:

 • Søren Valentin Christensen
 • Aksel Møller Petersen
 • Philip Astley
 • Ditte Højerslev Olin
 • Niels Vous
 • Henni Starup
 • Alice Nøhr
 • Nina Villadsen

Revisor/revisor suppleant er :

 • Jytte Christiansen

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad. 6) Eventuelt

Flere emner kom frem og diskuteret i positiv løs snak, bla. model for Petanque hver onsdag på sportspladsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der var varm kaffe/te, vand og øl efter mødet, megen smil, følelsen af opbakning og fællesskab bidrager og motiverer til bestyrelsesarbejdet det kommende år.

REFERENT

Søren Valentin Christensen (SVC)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *